Berzeliusdagarna

Berzeliusdagarna 2022

År 2022 går Berzeliusdagarna av stapeln för 67:e året i rad. Välkomna till två dagar med intressanta presentationer där kemin är gemensam nämnare!

Svenska Kemisamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956 med syftet att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasie­elever deltar årligen i arrangemanget, genom stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige. Duktiga forskare från universitet och industri i landet samt utomlands håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

Berzeliusdagarna 2022 sträcker sig från fredag till lördag 21-22 januari 2022. Avsikten är att ha ett fysiskt möte men om det inte skulle gå på grund av omständigheterna kommer dagarna att hållas digitalt.

Välkommen!