Berzeliusdagarna

Berzeliusdagarna 2021

Vår förhoppning är att de restrik­tioner som råder på grund av coronapandemin ska lätta så att de 66:e Berzeliusdagarna kan genom­föras 22-23/1 2021.

Svenska Kemisamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956 med syftet att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget på Stockholms universitet, genom stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige. Duktiga forskare från universitet och industri i landet samt utomlands håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

Välkommen!