Delta som lärare

Inspireras och utvecklas i din roll som kemilärare – Delta på Berzeliusdagarna!

Berzeliusdagarna riktar sig främst till kemiintresserade gymnasieelever men mötet har även ett starkt lärarfokus. Förutom inspirationsföreläsningar anordnas även en lärarsamling där du får möjlighet att diskutera aktuella frågor tillsammans med inbjudna talare.

Lärarsamlingen följs av en middag endast för lärare. Vi promenerar tillsammans från universitetet till Stora Skuggan (5-10 min promenad). Middagen kommer serveras mellan kl. 18.10 – 22.00 på Värdshuset Stora Skuggan adress: Stora Skuggans Väg 12 och tel: 070-951 54 59.

Läraranmälan öppnar efter sommaren 2024.

Inför mötet kommer vi att publicera en lista över delatagande lärare.

För mer info, läs under flikarna nedan.

Information och anmälan

Som lärare är du varmt välkommen att vara med under det vetenskapliga programmet på Berzeliusdagarna som fortbildning. Det ordnas även en lärarsamling, där deltagande lärare har möjlighet att diskutera aktuella frågor tillsammans med inbjudna talare.

Lärarsamlingen följs av en middag för deltagarna. Observera att resa och boende för lärare inte ingår i avgiften.

Lärarsamlingen
Vid lärarsamlingen under senare delen av fredagseftermiddagen är det föreläsningar och diskussioner kring något utvalt tema. Lärarsamlingen avslutas med gemensam middag som är inkluderad i deltagaravgiften.

Deltagaravgifter
Deltagande i Berzeliusdagarna för 1 lärare kostar 3 000 kronor.
Medlemmar i Svenska Kemisamfundet erhåller 500 kronor rabatt och betalar därmed 2 500 kronor. Priser exklusive moms. Bli medlem här!

Vad ingår?
Deltagande i alla föreläsningar samt i lärarsamlingen, morgonfika, lunch, fika med eleverna i Aula Magna samt middag med alla deltagande kemilärare på fredagskvällen. Morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe på lördagen.

Faktura
Det är viktigt att fullständig och korrekt fakturaadress inkl. eventuell referens som ska stå på fakturan anges i anmälningsformuläret. Önskemål om fakturering på endera sida årsskiftet anges i anmälan och kommer att tillgodoses i största möjliga mån.

Inkvartering
Hotellbokning och turistinformation, tel 08-508 285 08 www.visitstockholm.com/sv/. Eleverna bor på Hotell Amaranten på Kungsholmen. Vi ser gärna att lärare väljer andra hotell.

Lärarsamlingen 2025

Här kommer inom kort mer information om lärarsamlingen under Berzeliusdagarna 2025.

Anmälan för lärare öppnar efter sommaren 2024. 

Till Berzeliusdagarna kommer årligen cirka 350 elever från omkring 150 gymnasieskolor från hela Sverige.

Vi har alltid plats för fler elever med kemiintresse!

Kostnaden för ett stipendium för en elev är 6 000 kr (exkl. moms). I den summan ingår alla resekostnader, hotell i Stockholm, konferensmiddag samt givetvis två dagar fyllda med föreläsningar och aktiviteter kring kemi.

Svenskspråkiga skolor utanför Sverige är också välkomna att delta, då med särskilda villkor för elevernas resor.

Skolan väljer ut den eller de elever som ska få delta i Berzeliusdagarna. Olika skolor använder olika urvalsmetoder och Kemisamfundet lägger sig inte i detta. Det viktiga är att eleven har ett intresse för kemi och tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra sig föreläsningarna.

Deltagandet kräver en sponsor

Stipendierna betalas ibland av skolan själv men det vanligaste är att ett företag med anknytning till orten går in som sponsor för en eller flera elever. Kombinationer är också vanliga – en skola kan till exempel få stipendier från många olika donatorer och även betala egna.

Om din skola kan upprätta ett avtal med en förening eller företag, alternativt om skolan själv kan gå in och sponsra elever, kontakta Kemisamfundet på info@kemisamfundet.se

Körordning för stipendium

  • Tidigare års sponsorer får en automatisk förfrågan i augusti året innan respektive möte om de vill finansiera stipendier även denna gång. Efter klartecken från sponsorn skickar Kemisamfundet en faktura till dem.
  • Under senare delen av oktober skickar Kemisamfundet ut brev till alla kemilärare som har stipendier att dela ut. De innehåller stipendiebrev med unika nummer, som de utvalda eleverna ska få. Hur stipendiaterna väljs ut bestämmer lärarna på respektive skola.
  • Stipendiebreven delas ut till de utvalda eleverna under oktober/november och eleverna anmäler sig så snart som möjligt under fliken ”Stipendiat” på berzeliusdagarna.se. Ju tidigare desto bättre.
  • Kemisamfundet sköter därefter kontakten direkt med eleverna om resa, boende och andra önskemål. Elever som bor i vissa delar av landet kan behöva hjälp med resebokningen. Huvudregeln är att vi ersätter alla kostnader, så länge kvitton eller faktura inkommer till oss på kansliet.
  • Efter Berzeliusdagarna ombeds eleverna skicka ett personligt tack till donatorn. Vi ser gärna att eleven bloggar eller skriver en kort reseberättelse som kan publiceras i företagets interntidning eller presenteras vid ett möte/studiebesök.
  • Följande år finns donatorn kvar i Kemisamfundets register, knuten till samma skola, och de kommer att få en ny förfrågan om att donera stipendier i tid till nästa Berzeliusdagarna-möte.