Info för lärare

Vår förhoppning är att de restriktioner som råder på grund av coronapandemin ska lätta så att de 66:e Berzeliusdagarna kan genomföras 22-23/1 2021.

Sedan 1956 har Svenska Kemisamfundet organiserat Berzeliusdagarna i Stockholm. Det är främst ett möte för svenska gymnasister med ett stort intresse för kemi, och tanken är att stimulera intresset för kemi och låta kemiintresserade ungdomar från hela Sverige möta varandra och utbyta tankar. Duktiga forskare från såväl akademi som industri inom kemins alla grenar bjuds in att hålla föreläsningar om sin forskning, arbetssituation och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

För ytterligare information kontakta Ulrika Örn på Svenska Kemisamfundets kansli, tel: 08 – 502 541 81, ulrika.orn@kemisamfundet.se.

Information och anmälan

Programmet för Berzeliusdagarna 2021 är ännu inte bestämt.

Här hittar du program för tidigare Berzeliusdagar.

Berzeliusdagarna inleds den 22 januari 2020 kl. 10:00 i Aula Magna, på Stockholms universitet. Förra året deltog 350 elever och cirka 50 lärare. Som lärare är du varmt välkommen att vara med under det vetenskapliga programmet på Berzeliusdagarna som fortbildning. Det ordnas även en lärarsamling, där deltagande lärare har möjlighet att diskutera aktuella frågor tillsammans med inbjudna talare. Lärarsamlingen följs av en middag för deltagarna. Observera att resa och boende för lärare inte ingår i avgiften.

Lärarsamlingen
Vid lärarsamlingen under senare delen av fredagseftermiddagen är det föreläsningar och diskussioner kring något utvalt tema. Lärarsamlingen avslutas med gemensam middag som är inkluderad i deltagaravgiften.

Tidpunkt
22-23 januari 2021

Plats
Aula Magna, Stockholms universitet

Deltagaravgifter
Deltagande i Berzeliusdagarna för 1 lärare kostar 2 400 kronor.
Medlemmar i Svenska Kemisamfundet erhåller 300 kronor rabatt och betalar 2 100 kronor. Priser exklusive moms.

Ingår
Deltagande i alla föreläsningar samt i Lärarsamlingen. Morgonfika, lunch, fika med eleverna i Aula Magna samt middag med alla deltagande kemilärare på Fakultetsklubben på kvällen fredag 22 januari. Morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe på lördag 23 januari.

Faktura
Det är viktigt att fullständig och korrekt fakturaadress inkl. eventuell referens som ska stå på fakturan anges i anmälningsformuläret. Önskemål om fakturering på endera sida årsskiftet anges i anmälan och kommer att tillgodoses i största möjliga mån.

Inkvartering
Hotellbokning och turistinformation, 08-508 285 08 www.visitstockholm.com/sv/. Eleverna bor på Hotell Amaranten på  Kungsholmen. Vi ser gärna att lärare väljer andra hotell.

Kontakt
Ulrika Örn på Svenska Kemisamfundet svarar på dina frågor. Du når henne på 08 – 502 541 81 eller ulrika.orn@kemisamfundet.se.

Läraranmälan till Berzeliusdagarna 2021 har inte öppnat ännu.

Till Berzeliusdagarna kommer årligen cirka 350 elever från omkring 150 skolor. Vi har alltid plats för fler elever med kemiintresse. Oavsett om din skola alltid deltagit, är nystartad eller helt enkelt önskar skicka fler elever så välkomnar vi gärna dina elever till Berzeliusdagarna. Kostnaden för ett stipendium för en elev är 4300 kr (ex. moms). I den summan ingår alla resekostnader, hotell i Stockholm, konferensmiddag samt givetvis två dagar fyllda med föreläsningar och aktiviteter kring kemi. Svenskspråkiga skolor utanför Sverige är också välkomna att delta, då med särskilda villkor för elevernas resor.

Skolan väljer ut den eller de elever som ska få delta i Berzeliusdagarna. Olika skolor använder olika urvalsmetoder – och Kemisamfundet lägger sig inte i detta. Det viktiga är att eleven har ett intresse för kemi och tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra sig föreläsningarna.

Svenska Kemisamfundet har inga egna resurser för stipendierna. I vissa fall är det skolan som står för stipendiet, men det vanligaste är att ett företag med anknytning till orten, och ofta med kemikoppling, går in som sponsor för en eller flera elever. Kombinationer är också vanliga; en skola kan till exempel få stipendier från många olika donatorer och även betala egna. Om din skola kan upprätta ett avtal med en förening eller företag, alternativt om skolan själv kan gå in och sponsra elever – kontakta Kemisamfundet. Ring Ulrika Örn på 08 – 502 541 81 eller ulrika.orn@kemisamfundet.se. För deltagande i innevarande läsårs Berzeliusdagar, är det bäst om kontakt kan tas senast i november.

Körordning för stipendium

  • Tidigare års donatorer får en automatisk förfrågan under augusti, oavsett om donatorn är ett företag, en skola eller en förening. Efter klartecken från donatorn per e-post/fax/telefon skickar Kemisamfundet en faktura till donatorn om 4 300 kr + moms per stipendium. Kemisamfundet sammanställer alla Ja- och Nej-svar i en stor databas.
  • Under senare delen av oktober skickas brev till alla kemilärare som har stipendier att dela ut. Breven innehåller stipendiebrev med unika nummer, som de utvalda eleverna ska få. Hur stipendiaterna väljs ut bestämmer lärarna på respektive skola.
  • Stipendiebreven delas ut till de utvalda eleverna under oktober/november och eleverna anmäler sig så snart som möjligt under fliken “Stipendiat” på webben www.berzeliusdagarna.se. Helst redan i november, för att vi ska få tillgång till de lägsta priserna på tågbiljetterna.
  • Kemisamfundet sköter därefter kontakten direkt med eleverna om resan och boende och andra önskemål. Elever som bor i vissa delar av landet kan behöva hjälp med resebokningen. Huvudregeln är att vi ersätter alla kostnader, så länge kvitton eller faktura inkommer till oss på kansliet.
  • Efter Berzeliusdagarna ombeds eleverna skicka ett personligt tack till donatorn. Vi ser gärna att eleven bloggar eller skriver en kort reseberättelse som kan publiceras i företagets interntidning eller presenteras vid ett möte/studiebesök.
  • Följande år finns donatorn kvar i Kemisamfundets register, knuten till samma skola. Ny förfrågan om att donera stipendier skickas ut i augusti nästföljande år.