Lärare Berzeliusdagarna 2021

Vi har på grund av den rådande smittspridningsrisken och de restriktioner som gäller med anledning av coronapandemin beslutat att de 66:e Berzelius­­dagarna kommer att genom­föras i digital form 22-23/1 2021.

Mer information kommer att publiceras inom kort.

Sedan 1956 har Svenska Kemisamfundet organiserat Berzeliusdagarna i Stockholm. Det är främst ett möte för svenska gymnasister med ett stort intresse för kemi, och tanken är att stimulera intresset för kemi och låta kemiintresserade ungdomar från hela Sverige möta varandra och utbyta tankar. Duktiga forskare från såväl akademi som industri inom kemins alla grenar bjuds in att hålla föreläsningar om sin forskning, arbetssituation och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

För ytterligare information kontakta Ulrika Örn på Svenska Kemisamfundets kansli, tel: 08 – 502 541 81, ulrika.orn@kemisamfundet.se.