Sponsorer

Vår förhoppning är att de restriktioner som råder på grund av coronapandemin ska lätta så att de 66:e Berzeliusdagarna kan genomföras 22-23/1 2021.

Här hittar du information om Berzeliusdagarna som pdf.

Introduktion
En av Svenska Kemisamfundets viktigaste uppgifter är att inspirera ungdomar till kemistudier. Vår främsta insats under året är Berzeliusdagarna, då vi vill locka kemiintresserade gymnasister på naturvetenskapsprogrammet att studera vidare vid universitet eller högskolor. Gymnasisterna kommer från hela Sverige. Berzeliusdagarna är också ett utmärkt forum för kemilärare. Senast deltog 349 elever och ett 50-tal lärare. Vi bjuder även in elever från Norge och Finland, genom våra systerorganisationer i dessa länder, att delta i Berzeliusdagarna.

Två intensiva dagar
Föredragshållarna representerar såväl industrin som universitet. I föredragen presenteras resultat både från forskningsfronten och från den praktiska verkligheten. Ett mycket uppskattat inslag är när några unga kemister berättar om sin vardag i arbetslivet. Dagarna avslutas med en paneldiskussion, vid vilken föredragshållarna bland annat besvarar elevernas frågor. På programmet finns även en utställning där Sveriges universitet och högskolor visar upp sig. Gymnasisterna bor på hotell och har en festlig middag på fredagen.

Berzeliusdagarna inspirerar!
Av erfarenhet vet vi att den PR som Kemisamfundet på detta sätt sprider har tillfört näringslivet och forskningen goda krafter.
”Jag har själv varit Berzeliusstipendiat”, får vi på Kemisamfundet ofta höra från aktiva i forsknings- och företagsvärlden. Berzeliusdagarna har gjort avtryck under sina 60 år. Mötet med andra naturvetenskapligt intresserade ungdomar gör avtryck för framtiden.

Utan sponsorer inga Berzeliusdagar
Kemisamfundet kan inte genomföra Berzeliusdagarna med egna ekonomiska resurser. Gymnasisterna får istället sitt deltagande bekostat genom stipendier från företag och föreningar. Stipendiet doneras oftast till en skola på sponsorns hemort. Kemilärarna och rektorerna utser kemiintresserade elever till Berzeliusstipendiater. Stipendiaten får naturligtvis veta vem som skänkt stipendiet och sponsorn får, om de så önskar, stipendiatens namn. Detta kan skapa goda kontakter för framtiden. Många sponsorer uppmärksammar sina stipendiater genom att bjuda in dem till studiebesök, erbjuda sommarjobb eller presentera dem i personaltidningen.

Hur?
Vill du och ditt företag/förening donera stipendier till en skola på orten? Skicka e-post till ulrika.orn@kemisamfundet.se med information om hur många stipendier (á 4 300 SEK ex. moms) ni kan finansiera, fakturaadress och eventuellt ordernummer, samt till vilken skola eller stad ni önskar att stipendiet ska gå. Kemisamfundet fakturerar därefter er och informerar skolan som utnämner elever till stipendiater. Eleven anmäler sig som deltagare till Berzeliusdagarna, varvid Kemisamfundet ordnar resa och boende. Eleven ombeds inkomma med ett personligt tack till ert företags kontaktperson efter Berzeliusdagarna.
Tack för ert stöd!

Kontakta Ulrika Örn på Svenska Kemisamfundet om du har frågor kring Berzeliusdagarna. Du når henne på ulrika.orn@kemisamfundet.se, eller telefon: 08 – 502 541 81.