Talare och presentationer

Sammanfattningar av de olika presentationerna

Rassmus Andersson, Uppsala universitet – Batterielektrolyt – en antändlig nödvändighet

Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, Fortasana HB – Mer vetenskap – mindre flum

Erik Chorell, Umeå universitet – Kemin som styr vårt DNA

Johan Isaksson, Södra – Gröna molekyler från skogen – nya möjligheter för skogsindustrin

Madeleine Jönsson, Lunds universitet – Tång – kan man äta det?!

Ville Kaila, Stockholms universitet – Molekylära principer i biologisk energiomvandling – hur fångar våra celler energi?

Liselott Källsten, Stockholms universitet – Analys av steroidhormoner i biologiska prover

May-Britt Moser, Kavli Institute for Systems Neuroscience, Trondheim, Norway (en av mottagarna av Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014) – Space and memory in the brain

My Nyblom, Chalmers tekniska högskola – Barcoding Bacterial Bad Guys

Henrik Pedersen, Linköpings universitet – Kemin för Moores lag

Johanna Qvarnström, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Umeå – Kemist i krig och fred

Linda Zellner, Perstorp AB – Med framtiden i mina händer och det förflutna i mina tankar – 140 år av kemi