Talare och presentationer

Sammanfattningar av de olika presentationerna

Rassmus Andersson, Uppsala universitet – Batterielektrolyt – en antändlig nödvändighet

Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, Fortasana HB – Mer vetenskap – mindre flum

Erik Chorell, Umeå universitet – Kemin som styr vårt DNA

Johan Isaksson, Södra – Gröna molekyler från skogen – nya möjligheter för skogsindustrin

Madeleine Jönsson, Lunds universitet – Tång – kan man äta det?!

Liselott Källsten, Stockholms universitet – Analys av steroidhormoner i biologiska prover

May-Britt Moser, Kavli Institute for Systems Neuroscience, Trondheim, Norway (en av mottagarna av Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014) – Space and memory in the brain

Thomas Norrby är kemist och arbetar med smörjmedel och smörjteknik. Det handlar om tillämpad organisk kemi, ytkemi och fysikalisk kemi. R&D-arbetet sker i nära samarbete med maskinteknikingenjörer både på universitet och på företag. Nynas AB är ett svenskt specialkemibolag med förgreningar över hela världen, och ett väldigt kul ställe för en kemist att arbeta på!

My Nyblom, Chalmers tekniska högskola – Barcoding Bacterial Bad Guys

Henrik Pedersen, Linköpings universitet – Kemin för Moores lag

Johanna Qvarnström, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Umeå – Kemist i krig och fred

Linda Zellner, Perstorp AB – Med framtiden i mina händer och det förflutna i mina tankar – 140 år av kemi