Utställare

Vår förhoppning är att de restriktioner som råder på grund av coronapandemin ska lätta så att de 66:e Berzeliusdagarna kan genomföras 22-23/1 2021.

Berzeliusdagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att möta 350 gymnasiestudenter som studerar naturvetenskap. De tillhör ofta de mest motiverade och engagerade studenterna på sin respektive gymnasieskola. Kemisamfundet erbjuder lärosäten, föreningar och företag att delta med representanter i utställningen som hålls i samband med Berzeliusdagarna. Ni ges bords- och utställningsyta i samma lokal som fikapauserna serveras (Aula Magna, plan 5). Dessutom får era representanter delta i föreläsningarna i Aula Magna.

Utställningen är efterfrågad av eleverna och erbjuds till självkostnadspris, 1 200 kronor (exkl. moms) för en utställningsplats med bord och upp till 4 deltagande representanter. Priset inkluderar även fika och luncher för samtliga. Boende och resa måste ni däremot lösa själva.

De som representerar föreningarna och lärosätena erbjuds även att delta i den stora middagen för stipendiaterna som hålls på fredagskvällen på Restaurang Piperska Muren i Stockholm. Middagen kostar 350 kronor per deltagande person, pris exklusive moms.

Senast 8 januari 2021 vill vi ha er registrering för att vara säkra på att kunna tillhandahålla plats.

Information för utställare under Berzeliusdagarna  Ladda ner »»

Kontakt
Ulrika Örn på Svenska Kemisamfundets kansli
ulrika.orn@kemisamfundet.se, 08 – 502 541 81.

Anmäl dig som utställare

Till Anmälan»